29.4 C
Jakarta
Rabu, Februari 24, 2021

Buy now

Lirik Lagu Jun Seventeen – Crow [English +Terjemahan]

Lirik : 郭秋伟
Composer : Morris彭进成
Arranger : Morris彭进成

Pinyin

Lirik Lagu SEVENTEEN – Left & Right
你太完美 突显出我一身黑
即使不张嘴 唾弃犹如砸石碎

插翅也难飞 冷眼以对 无人解围
欠缺是雍容华贵
痛恨是自惭形秽
我心都被击碎 坦然面对 诚实很催泪

最伤悲 相遇视为白费
非败类却被归类
在街上独自徘徊
漠视那众目睽睽
天下乌鸦一般黑
但非他没心没肺
爱不分尊卑 乌鸦也勇敢为爱一飞

最幸福 不过一句安慰
舍弃也愿意奉陪
只为衬托你的美
像刺猬背负尖锐
天下乌鸦一般黑
即使流泪也是黑
命运拖着腿 牺牲自己只顾你 安危

爱得再凄美 过分摧毁 伤及肋椎
你永远无法体会
当只乌鸦的滋味
为你奔向火堆 爱得绝对 确实很疲惫

最伤悲 相遇视为白费
非败类却被归类
在街上独自徘徊
漠视那众目睽睽
天下乌鸦一般黑
但非他没心没肺
爱不分尊卑 乌鸦也勇敢为爱一飞

最幸福 不过一句安慰
舍弃也愿意奉陪
只为衬托你的美
像刺猬背负尖锐
天下乌鸦一般黑
即使流泪也是黑
命运拖着腿 牺牲自己只顾你 安危

给一次机会 证明自己其实也 很美

Romanization

Lirik Lagu SEVENTEEN – Left & Right
Nǐ tài wánměi tūxiǎn chū wǒ yīshēn hēi
jíshǐ bu zhāngzuǐ tuòqì yóurú zá shí suì

chā chì yě nán fēi lěngyǎn yǐ duì wú rén jiěwéi
qiànquē shì yōngróng huáguì
tònghèn shì zìcánxínghuì
wǒ xīn dōu bèi jī suì tǎnrán miàn duì chéngshí hěn cuīlèi

zuì shāng bēi xiāngyù shì wéi báifèi
fēi bàilèi què bèi guī lèi
zài jiē shàng dúzì páihuái
mòshì nà zhòngmùkuíkuí
tiānxià wūyā yībān hēi
dàn fēi tā méi xīn méi fèi
ài bù fēn zūn bēi wūyā yě yǒnggǎn wéi ài yī fēi

zuì xìngfú bùguò yījù ānwèi
shěqì yě yuànyì fèngpéi
zhǐ wèi chèntuō nǐ dì měi
xiàng cìwèi bèifù jiānruì
tiānxià wūyā yībān hēi
jíshǐ liúlèi yěshì hēi
mìngyùn tuōzhe tuǐ xīshēng zìjǐ zhǐgù nǐ ānwéi

ài dé zài qīměi guòfèn cuīhuǐ shāng jí lē chuí
nǐ yǒngyuǎn wúfǎ tǐhuì
dāng zhǐ wūyā de zīwèi
wèi nǐ bēn xiàng huǒ duī ài dé juéduì quèshí hěn píbèi

zuì shāng bēi xiāngyù shì wéi báifèi
fēi bàilèi què bèi guī lèi
zài jiē shàng dúzì páihuái
mòshì nà zhòngmùkuíkuí
tiānxià wūyā yībān hēi
dàn fēi tā méi xīn méi fèi
ài bù fēn zūn bēi wūyā yě yǒnggǎn wéi ài yī fēi

zuì xìngfú bùguò yījù ānwèi
shěqì yě yuànyì fèngpéi
zhǐ wèi chèntuō nǐ dì měi
xiàng cìwèi bèifù jiānruì
tiānxià wūyā yībān hēi
jíshǐ liúlèi yěshì hēi
mìngyùn tuōzhe tuǐ xī shēng zìjǐ zhǐgù nǐ ānwéi

gěi yīcì jīhuì zhèngmíng zìjǐ qíshí yě hěn měi

English

Lirik Lagu SEVENTEEN – Left & Right
You are too perfect, it makes me black
Even if you don’t open your mouth, spitting is like smashing a stone

It’s hard to fly without wings
Lack is grace and luxury
Hate is ashamed
My heart is shattered, I face it calmly, honesty is very teary

The saddest encounter is considered in vain
Non-scum but be classified
Wandering alone in the street
Ignore those eyes
Crows in the world are black
But he is not heartless
Love does not distinguish between honor and inferiority, the crow also bravely flies for love

The happiest, but a word of comfort
Give up and be willing to accompany you
Just to set off your beauty
Like a hedgehog
Crows in the world are black
Even if you cry, it’s black
Fate is dragging its legs, sacrificing myself and looking after you

No matter how beautiful the love is, it destroys too much and hurts the ribs
You can never experience
The taste of being a crow
Running to the fire for you, I love absolutely, really tired

The saddest encounter is considered in vain
Non-scum but be classified
Wandering alone in the street
Ignore those eyes
Crows in the world are black
But he is not heartless
Love does not distinguish between honor and inferiority, the crow also bravely flies for love

The happiest, but a word of comfort
Give up and be willing to accompany you
Just to set off your beauty
Like a hedgehog
Crows in the world are black
Even if you cry, it’s black
Fate is dragging its legs, sacrificing myself and looking after you

Give a chance to prove that you are actually beautiful

Terjemahan

Lirik Lagu SEVENTEEN – Left & Right
Kamu terlalu sempurna, itu membuatku hitam
Bahkan jika kamu tidak membuka mulut, meludah seperti menghancurkan batu

Sulit terbang tanpa sayap
Kekurangan adalah keanggunan dan kemewahan
Benci itu malu
Hati ku hancur, aku menghadapinya dengan tenang, kejujuran sangat berkaca-kaca

Pertemuan paling menyedihkan dianggap sia-sia
Bukan sampah tapi diklasifikasikan
Berkeliaran sendirian di jalan
Abaikan mata itu
Burung gagak di dunia ini berwarna hitam
Tapi dia bukannya tidak berperasaan
Cinta tidak membedakan antara kehormatan dan rendah diri, gagak juga dengan berani terbang mencari cinta

Yang paling bahagia, tapi kata penghiburan
Menyerah dan bersedia menemani mu
Hanya untuk meningkatkan kecantikan mu
Seperti landak
Burung gagak di dunia ini berwarna hitam
Bahkan jika kamu menangis, warnanya hitam
Takdir menyeret kakinya, mengorbankan diriku dan menjagamu

Tidak peduli betapa indahnya cinta itu, itu terlalu menghancurkan dan melukai tulang rusuk
Kamu tidak pernah bisa mengalaminya
Rasanya seperti seekor burung gagak
Berlari ke api untukmu, aku sangat mencintai, sangat lelah

Pertemuan paling menyedihkan dianggap sia-sia
Bukan sampah tapi diklasifikasikan
Berkeliaran sendirian di jalan
Abaikan mata itu
Burung gagak di dunia ini berwarna hitam
Tapi dia bukannya tidak berperasaan
Cinta tidak membedakan antara kehormatan dan rendah diri, gagak juga dengan berani terbang mencari cinta

Yang paling bahagia, tapi kata penghiburan
Menyerah dan bersedia menemani mu
Hanya untuk meningkatkan kecantikan mu
Seperti landak
Burung gagak di dunia ini berwarna hitam
Bahkan jika kamu menangis, warnanya hitam
Takdir menyeret kakinya, mengorbankan diriku dan menjagamu

Beri kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu memang cantik

Lainnya : 1

tachan
Tukang scroll twitter buat fangirlan ♡

Related Articles

Stay Connected

21,578FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles